Adatvédelmi tájékoztató

A Marathon Insurance Zrt. (a továbbiakban: Marathon) tájékoztatja a www.marathonkarrier.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Az Adatkezelő

 

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban: ”Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője a Marathon Insurance Zrt. mely nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.

 

 

A Marathon Insurance Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.

Levelezési cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 13.

Cégjegyzékszám: 01-10-140329

Adószám: 23088740-2-41

 A kezelt adatok köre

  • név (nem kötelező)
  • mobil szám
  • e-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztráció elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Marathon jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

Az adatkezelés célja

  • a Regisztráló a Marathon nál történő munkához jutása és vagy Megbízásos jogviszonyban történő együttműködése.

Az adatkezelés jogalapja a www.marathonkarrier.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

A honlap üzemeltetője

A www.marathonkarrier.hu honlapot a Marathon Insurance Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.) üzemelteti, az adatokat a www.marathoninsurance.hu biztonságos szerveren tárolja. A regisztrálók által megadott személyes adatokat a Marathon harmadik személynek nem továbbítja.

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Marathon Insurance Zrt. a személyes adatokat a Cégnév: C-Host Kft.;  Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.;  Adószám: 23358005-2-43;  Cégjegyzékszám: 01-09-961790, szerverein tárolja.

Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Marathon által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését a regisztrálók a kapcsolat@marathoninsurance.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A Marathon a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.